Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving.
Lees onze cookieverklaring

Spring naar hoofdnavigatie Navigatie overslaan

Aanmelden voor schooljaar 24/25 is van start! Aanmelden bij Volta? Klik hier!

Algemeen

Leerdoelen

In alle klassen en in alle leerjaren werken we met leerdoelen. Omdat iedereen verschillend is, kunnen de leerdoelen ook voor iedereen verschillend zijn. Het hangt er maar net van af wat je al weet en al kunt en wat je belangrijk vindt. Je kunt daarin je eigen keuzes maken. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat wij bepalen wat belangrijk is. Dan helpen we je om dat onderdeel onder de knie te krijgen. Vanaf de start in leerjaar 1 zijn we samen met jou bezig met de leerdoelen. In het begin is dat lastig en dan helpen we je om op te schrijven wat je wilt leren en hoe je dat kunt doen. Hoe langer je bij ons op school zit, hoe beter je dit zelf kunt bepalen. De verantwoordelijkheid komt dan ook steeds meer bij jou te liggen.

Coaches

Elke klas heeft een klassencoach, de meeste klassen zelfs twee. De coaches geven vaak veel les aan hun eigen klas. Ze weten daardoor goed wat er speelt in een klas en kunnen dat met de andere docenten bespreken. Op deze manier kunnen we samen goede afspraken maken. Ook als er eens iets niet lekker loopt in een klas gaan de coaches hiermee aan de slag. Daarnaast heeft elke leerling een eigen (individuele) coach. Meestal is dat een van de klassencoaches. De individuele coach voert regelmatig gesprekken met jou en met je ouders over hoe het gaat. Dat gaat dan niet alleen over cijfers, maar ook over hoe het met jou zelf gaat. Meestal gaat het goed, en dat is fijn. Maar als er wel iets is wat je dwars zit kun je dat met je coach bespreken. Je coach is ook degene die contact met je ouders/verzorgers onderhoudt. Je coach is daardoor de spil in de begeleiding van jou tijdens je periode bij ons op school.

Lesrooster

De lessen op Volta duren 40 minuten. Behalve de flexlessen en de dagstart; die duren 30 minuten. Tijdens de lessen, maar ook tijdens de flexlessen is er tijd voor de verwerking van de opdrachten. Je zult thuis echt nog wel aan het werk moeten om je leerdoelen te behalen, maar als je hier op school flink mee aan de slag gaat, valt het meestal wel mee. Doordat de school waarschijnlijk redelijk dicht bij je huis staat heb je in ieder geval genoeg tijd over om te sporten of aan andere hobby’s te besteden. We zorgen, zeker in leerjaar 1 en 2, voor opvang als je een tussenuur hebt doordat er een les uitvalt. Daardoor kun je toch verder met je schoolwerk en hoef je dat thuis in ieder geval niet meer te doen.

Dagstart

Het eerste half uur van de dag is bedoeld voor de dagstart. In leerjaar 1 doen we ons best om die elke dag te organiseren. In de hogere leerjaren kan dat ook twee of drie keer per week zijn. In de dagstart besteden we aandacht aan drie dingen. Ten eerste aan de identiteit van de school (daarover lees je hier meer (link naar pagina identiteit). Daarnaast is er aandacht voor de actualiteit. Er gebeurt elke dag wel iets in de wereld. Soms dichtbij, soms veraf. We vinden het belangrijk dat je daar iets van weet. En in de derde plaats is er ruimte voor hoe je dag er vandaag uitziet. Welke leerdoelen heb je? Welke flexlessen (zie hieronder) ga je volgen? Bijna altijd wordt de dagstart gegeven door de coach. Hij of zij kan zelf bepalen wat op dit moment het belangrijkst is in de dagstart voor jouw klas en waar dus vandaag de meeste aandacht naar uitgaat.

Flexlessen

Twee keer per dag kun je zelf kiezen naar welke les je gaat. We noemen dat een flexles. Je kunt elke dag weer kiezen uit een groot aantal lessen. De bedoeling is natuurlijk dat je kiest voor een vak waarbij je wel wat extra ondersteuning kunt gebruiken. Daarvoor zijn je leerdoelen belangrijk. Wat wil je vandaag leren? Wat heb je daarvoor nodig? En wie heb je daarvoor nodig? Door je flexlessen handig te kiezen kun je extra uitleg krijgen bij vakken waar jij dat nodig hebt. Dat kan heel goed iets anders zijn dan die leuke klasgenoot nodig heeft. Het is dus belangrijk dat je voor jezelf kiest. De coach helpt je bij de dagstart om de juiste keuzes te maken. Ook hier geldt weer: in het begin is dit moeilijk, maar we helpen je en langzamerhand ga je dat heel goed zelf kunnen.

Decanaat

Het leren houdt niet op als je van Volta afgaat. Voor alle leerlingen betekent een diploma van Volta dat er ergens een vervolgopleiding is waar je dan naar toe gaat. Maar welke? In de lessen en door de gesprekken met je coach leer je veel over jezelf en over wat je graag met je diploma zou willen gaan doen. We hebben in school ook een decaan. Deze persoon weet heel veel over vervolgopleidingen; wat er is, waar ze zijn, wanneer je er een kijkje kunt nemen, wat je nodig hebt om er naar toe te mogen, wat belangrijk is op deze opleiding, enz enz. De coaches halen veel informatie bij de decaan, maar je kunt zelf ook altijd een gesprek aangaan. Dat geldt ook voor je ouders. En op bijna alle ouderavonden is er wel een moment waarop de decaan voorlichting geeft over de mogelijkheden in het vervolgonderwijs.