Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving.
Lees onze cookieverklaring

Spring naar hoofdnavigatie Navigatie overslaan

Aanmelden voor schooljaar 24/25 is van start! Aanmelden bij Volta? Klik hier!

Les in de onderbouw op Volta

Als je kiest voor het vmbo kun je vier jaar bij ons op school blijven. Je haalt bij ons je diploma en stroomt door naar het mbo, of naar de havo. Er is wel een groot verschil tussen de drie leerwegen.

Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

In de beroepsgerichte leerwegen ligt de nadruk op praktisch werken. Natuurlijk heb je theorievakken en zal je dingen moeten leren. Dat zullen we steeds in stukken doen die je goed kunt overzien. Bij het opstellen van je leerdoelen helpen we je uitgebreid. We nemen daar de tijd voor. Ook als we je daar vier jaar lang mee moeten helpen is dat geen probleem. In leerjaar 1 en 2 proberen we samen uit te vinden of je in de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) beter voor de basisberoepsgerichte leerweg kunt gaan of dat de kaderberoepsgerichte leerweg beter bij je past. Voor deze twee leerwegen is het programma ongeveer hetzelfde, maar bij de kaderberoepsgerichte leerweg is het allemaal wel iets meer: iets moeilijker, iets sneller, meer eigen verantwoordelijkheid. Soms is meteen vanaf de basisschool wel duidelijk wat de beste leerweg voor jou is, maar we zien ook vaak dat leerlingen zich bij ons op school verder ontwikkelen. Ook een diploma met vakken op beide niveaus is goed mogelijk. Dat gaan we samen uitvinden!

In de bovenbouw van de beroepsgerichte leerwegen kun je kiezen uit twee profielen: Zorg & Welzijn en Dienstverlening & producten. Kort gezegd komt het erop neer dat als je later iets met mensen wilt gaan doen je het beste kunt kiezen voor Zorg & Welzijn. Als je meer voelt voor een technisch beroep later kies je voor Dienstverlening & Producten. Meer over de beide profielen vind je hier. (hier moet dan de info komen over de profielmodules en de keuzevakken; komt nog)

Als je onze school verlaat met een diploma van de basisberoepsgerichte leerweg ben je in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) toelaatbaar op niveau 2. Met een diploma van de kaderberoepsgerichte leerweg kun je in het mbo terecht op niveau 3 en/of 4. Natuurlijk helpen we je bij het kiezen van de juiste mbo-opleiding. Belangrijk om te weten is dat je bij ons alleen nog maar een richting kiest (‘iets met mensen’ of ‘iets met techniek’); je kiest nog geen beroep! Dat doe je pas op het mbo. Alle tijd dus om rustig na te denken over wat je later wilt gaan doen.

Theoretische leerweg

In de theoretische leerweg leer je bij de meeste vakken ongeveer net zo veel als bij de kaderberoepsgerichte leerweg. Alleen leer je hier op een heel andere manier. De nadruk ligt nu niet op het leren in de praktijk, maar je bekijkt het meer vanuit de theorie. Je hebt, zeker in de bovenbouw ook wat meer vakken. Je kennis is daardoor breder en je kunt je keuze voor een richting in het mbo nog wat uitstellen. Dat is niet altijd verstandig, maar het kan. Natuurlijk gaan we daar al wel mee aan de slag zodat je na het behalen van je diploma een goede keuze kunt maken.

Het is belangrijk om te weten dat je met een diploma van de kaderberoepsgerichte leerweg net zo veel kunt als met een diploma van de theoretische leerweg. In beide gevallen kun je gaan voor een mbo-opleiding op niveau 3 of 4. Bij de keuze (na leerjaar 2) is het vooral belangrijk om na te denken welke manier van leren het beste bij jou past. Daar kijken we in leerjaar 1 en 2 goed naar.

Naast de manier van werken is een groot verschil dat je met een diploma van de theoretische leerweg door kunt stromen naar de havo. Je komt dan in havo 4. Voor sommige leerlingen is dat een goede vervolgopleiding na het vmbo. Je met dan in leerjaar 3 en 4 wel aan extra eisen voldoen, maar die bespreken we natuurlijk met je. Met een diploma van de kaderberoepsgerichte leerweg kun je niet doorstromen naar de havo.

Havo

De havo duurt vijf jaar. Daarvan kun je de eerste drie leerjaren op Volta doorbrengen. De havo is best een pittige opleiding en het is belangrijk dat je gemakkelijk nieuwe dingen oppakt en het niet erg vindt om er even flink voor te gaan zitten. Dat is soms gewoon even nodig en als je dat doet, dan lukt het ook echt wel. Na leerjaar 3 kies je in havo 4 en 5 voor een profiel. Dat kan dus niet bij ons op school. We laten je wel zien op welke scholen in de omgeving dat wel kan. Ook hebben we goed contact met de collega’s van de locaties Lariks (CS Vincent van Gogh) en Quintus (Dr. Nassaucollege). We weten dus wat er nodig is om in havo 4 en 5 succesvol te kunnen zijn. De overstap na leerjaar 3 is best een logische. Je kunt nog drie jaar lang naar een school die dicht bij huis is. In leerjaar 4 van de havo moeten alle leerlingen een profiel kiezen. De onderbouwklassen gaan dan toch door elkaar waardoor je net als alle andere leerlingen samen in een nieuwe klas komt. Met een havo-diploma kun je doorstromen naar het hbo.

Vwo

Als het leren je echt heel gemakkelijk afgaat en als je het leuk vindt om eens een probleem aan te pakken dat op het eerste gezicht best ingewikkeld lijkt, dan is het vwo iets voor je. Het vwo duurt zes jaar. Ook daarvan kun je de eerste drie jaar volgen op Volta. Voor de leerjaren 4, 5 en 6 maak je eerst een profielkeuze (waarbij wij je helpen) en daarna kies je een school in de omgeving waar je een vwo-diploma kunt halen. De eerste drie leerjaren kun je dus nog dicht bij huis volgen. In leerjaar 4 van het vwo moeten alle leerlingen een profiel kiezen, dus je komt als je overstapt niet in een bestaande klas waar iedereen elkaar al kent. Met een vwo-diploma kun je doorstromen naar de universiteit.