Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving.
Lees onze cookieverklaring

Spring naar hoofdnavigatie Navigatie overslaan

Aanmelden voor schooljaar 24/25 is van start! Aanmelden bij Volta? Klik hier!

Les op Volta: hoe zit dat?

Naoberschap

Volta wil een school zijn in en voor de omgeving. Een term die hierbij, zeker in Drenthe, past is ‘naoberschap’. Dit is een moeilijk te omschrijven begrip waarvan toch veel mensen onmiddellijk begrijpen wat het inhoudt. De kern van het begrip is dat je er vanzelfsprekend bent voor de mensen om je heen. Je helpt elkaar in goede en in minder goede tijden. Je doet wat je kunt en levert allemaal je bijdrage. Daarin wordt niemand buitengesloten of zelfs uitgesloten.

Als school staan we midden in de samenleving. We ontvangen kinderen uit de samenleving en begeleiden ze met een opleiding naar hun eigen plek in de samenleving. Daarbij kunnen we niet zonder de omgeving. Ouders maken daar deel van uit, maar ook verenigingen en bedrijven. We werken daarin samen, we zijn naobers.

In de school

Op Volta vinden we dat je goed bent zoals je bent. Welke kleur je hebt, jouw culturele achtergrond, je geloof, je sekse of seksuele geaardheid. Iedereen is uniek en iedereen is welkom. We sluiten niemand uit en keuren het af als iemand buitengesloten wordt. Onze medewerkers en leerlingen zetten zich dagelijks in om van onze school een plek te maken waar iedereen zich thuis kan voelen. Leerlingen mogen en kunnen zich vrij voelen te ontdekken wie ze zijn en zich ook zo te uiten. Dat is een groot goed!

Dit betekent dat je welkom bent op onze school. Je bent een verrijking voor onze school door wie je bent. Je mag hier zijn en je mag hier jezelf zijn. Maar er zijn ook anderen. We verwachten van je dat je daar rekening mee houdt. Net zoals we van anderen verwachten dat ze rekening met jou houden.

Dat betekent niet dat alles mag. We hebben afspraken over hoe we met elkaar omgaan. We begrijpen dat je in ontwikkeling bent. Van kind word je langzamerhand volwassene. Dat proces speelt zich buiten school af, maar ook voor een groot deel in school. We vinden het fijn daar een bijdrage aan te leveren. We helpen je er bij! We helpen je om te onderzoeken wat jouw plekje in deze wereld is en we helpen je te verwoorden hoe je daar zelf tegen aan kijkt. Er zijn natuurlijk meer mensen geweest die daarover nagedacht hebben en daar laten we je kennis mee maken. Daarvoor is het belangrijk om te verwoorden welke verhalen je zelf kent en welke ideeën je zelf hebt. Maar we kijken ook naar verhalen en ideeën van anderen. Die anderen zitten in je klas, maar die kom je ook buiten de school tegen. We vinden het belangrijk dat je kennis maakt met verschillende visies en dat je daar uiteindelijk zelf je keuzes in maakt. Luisteren naar elkaar is daarvoor een belangrijk hulpmiddel en zelfs een voorwaarde!

We erkennen dat kinderen noch het eigendom zijn van de staat, noch van hun ouders, noch van de school. Dat zij mensen zijn op weg naar volwassenheid en dat ze zelf mogen ontdekken wie zij zijn, wat zij wel of niet geloven en hoe ze daar vorm aan geven.

Levensbeschouwing

Het vak levensbeschouwing is bij uitstek het vak waarbij je jezelf beter leert kennen. Wie ben je en waarom doe je hoe je doet en wat je doet? Maar we kijken ook naar de ander. Wie zijn zij en waarom doen zij hoe ze doen en wat ze doen? Daarbij is het belangrijk na te denken over jezelf en over de ander. Je kunt luisteren naar jezelf maar je kunt ook zeker luisteren naar anderen. Er zijn in het verleden veel personen geweest die hebben nagedacht over het leven en hoe je met elkaar om zou kunnen gaan. Of misschien wel zou moeten omgaan. En dat denken is niet gestopt. Er wordt nu nog steeds veel nagedacht over deze onderwerpen. We laten je kennis maken met de ideeën, visies en theorieën. Niet om je te vertellen hoe wij vinden dat jij zou moeten zijn of worden. Maar wel om jou de kans te geven te zijn wie je bent en te worden wie je bent. Om al deze redenen volgen alle leerlingen het vak levensbeschouwing.

‘Levensbeschouwelijk onderwijs richt zich op de identiteitsontwikkeling van leerlingen door hen in aanraking te brengen met elkaar, met religieuze en met seculiere bronnen die hen een visie op en een manier van leven, samenleven en de wereld bieden.’

Dagstart

Voor de dagstart maken we gebruik van een methode waarin een weekthema centraal staat. Dit thema komt op verschillende momenten in de week terug in de school. De methode biedt elke dag stukjes tekst die breed uitwaaieren qua achtergrond. Er is ruimte voor actualiteit, voor poëzie, voor diverse religies, voor persoonlijke verhalen, … allemaal aansluitend bij het thema.

De bedoeling van een centraal thema is niet dat we alles hetzelfde doen, hetzelfde zeggen of hetzelfde zijn. Maar we hebben het wel over hetzelfde. Leerlingen mogen verschillen, docenten mogen verschillen en dat mogen we ook van elkaar weten.

Daarnaast is er in de dagstart aandacht voor de actualiteit. Er is elke dag wel groot of klein nieuws dat het verdient om besproken te worden. Dat kan op wereldniveau zijn, maar ook plaatselijk of zelfs persoonlijk. Ook hier geldt dat we als school en als persoon niet op een eilandje staan, maar onderdeel zijn van een groter geheel.

Het derde onderdeel van de dagstart is om met leerlingen bewust te kijken naar wat er deze dag op het programma staat. Zijn we er klaar voor? Hebben we alles in orde? Wat mist er nog en waar kunnen we nu nog iets aan doen? Wat zijn de leerdoelen voor vandaag?

Vieringen

Er zijn elk jaar momenten waarbij we gezamenlijk stil willen staan. Die momenten kunnen te maken hebben met de seizoenen, met christelijke feestdagen, met plaatselijke gebeurtenissen, maar ook met belangrijke historische of andere religieuze momenten. We noemen dit onze vieringen. De hele school staat stil bij dit thema en doet activiteiten die te maken hebben met het thema. Dit kan per leerjaar zijn, maar we kunnen ook met alle leerlingen bij elkaar iets organiseren. Belangrijk is dat iedereen zijn of haar bijdrage heeft en dat iedereen later, als het even kan ook veel later, terug kan kijken op een mooie viering. Ook voor de vieringen zal gelden dat de betekenis voor iedereen verschillend zal zijn. Dat is niet erg, dat is juist goed. Het kan bij een viering nooit zo zijn dat het ‘voor jou niet belangrijk is’. De vieringen maken deel uit van ons onderwijs en dragen dus bij aan de algemene vorming van iedereen.

We bezingen daarom de nieuwsgierigheid in plaats van de spot, en willen alle jongeren in aanraking laten komen met de gekmakende verscheidenheid van de vrije samenleving.

Samenleving

Plaats van de school in de samenleving

We staan als school niet op een eilandje in Beilen. Integendeel, we staan zelfs prominent bij één van de ingangen naar het dorp. We hebben een positie als naober in Midden-Drenthe. Dat willen we laten zien en uitspreken. Een voorbeeld daarvan is de plaats van het jongerencentrum Chill Inn in het gebouw. Vanuit de afdeling Zorg & Welzijn is er altijd een goed contact geweest met de zorginstellingen in de gemeente (vooral in Beilen). Voor de nieuw op te richten afdeling Dienstverlening & Producten is het plan om actief samen te werken met bedrijven in de omgeving.

Maatschappelijke stage

Iets voor een ander doen, gratis zelfs, is de gedachte achter de maatschappelijke stage. Deze stage past dus uitstekend bij Volta. De wettelijke verplichting voor een maatschappelijke stage is er niet meer. Wel krijgen leerlingen een aantekening op hun diploma als ze een bepaald aantal uren stage hebben ingevuld. Op Volta vinden we het vanzelfsprekend dat je iets voor een ander doet. De maatschappelijke stage past uitstekend bij ons begrip Naoberschap. In de eerste drie leerjaren doen alle leerlingen 30 uur maatschappelijke stage. Daardoor krijgen alle leerlingen dus een aantekening op hun diploma. In het eerste leerjaar begeleiden we leerlingen bij het zoeken naar een plaats waar ze hun maatschappelijke stage kunnen vervullen. In leerjaar drie kunnen ze dit zelf.

Vertrouwenspersonen

Je veilig voelen en jezelf kunnen zijn is één van de belangrijkste dingen op school. Maar soms komt het toch voor dat je je niet veilig of prettig voelt in een bepaalde omgeving. Op Volta zijn meneer Borneman, mevrouw Boven, mevrouw Tuhumury en mevrouw de Weerd vertrouwenspersonen en je kunt bij hen terecht als je hierover wilt praten. Zij zijn speciaal getraind om jou te helpen als je problemen hebt. Heb je problemen met anderen op school, thuis of in je omgeving, laat het ons dan weten. Blijf er niet mee zitten!